title

להורדה

רוץ דייגו רוץ - פרק 25

דייגו מאמן את רודי למירוץ

"סדרה אינטראקטיבית, עם שירים, לגיל הרך. רודי, עפרוני המדבר הצעיר, משתתף בפעם הראשונה במירוץ העפרונים במדבר. דייגו מכין אותו למירוץ ומלמד אותו לרכון קדימה ולהתנער מן החול."

פרקים מלאים