title

להורדה

חבורת הגופים - פרק 20

ילד פוגש סנאי

סנאי חברותי נותן לנוני מתנה - זה בלוט! וביום מן הימים הבלוט הזה יגדל להיות עץ אלון גדול. אבל לפני שזה יקרה, חבורת הגופים עומדת ללמוד על חיות שחיות בתוך עצים, על פירות שגדלים על עצים, ועל איך הם יוכלו לעצור לעצים בעזרת מחזור. מי יודע, אולי נשיא הסנאים יגיח להודות לגופים על שעזרו לעצים!

פרקים מלאים