title

להורדה

חבורת הגופים - פרק 24/25

האגדה על ההרפתקה של כלבלב בועה

לפני שנים רבות, מולי וגיל עלו על גבעה כדי למלא מים. אבל בדרך הם פגשו מכשפה שכישפה את כלבלב בועה. מולי וגיל יוצאים למסע כדי להחזיר את כלבלב בועה למי שהיה.

פרקים מלאים