title

להורדה

חבורת הגופים - פרק 26

גיל הכבאי יוצא להצלה!

אחרי שגיל וכלבלב בועה נתקעים על עץ, מכבי האש מגיעים להציל אותם! אבל מה יקרה אם מכבי האש יתקעו על עץ? האם גיל וחבורת הגופים הכבאים יוכלו ביחד להציל את היום?

פרקים מלאים