title

להורדה

חבורת הגופים - פרק 28

משאית רובוטית!

מולי וגיל רואים משאית גרר גוררת משאית באמצע הדרך. הגופים לומדים המון דברים מיוחדים על משאיות. לבסוף כל הגופים יוצאים לתצוגת משאיות בה הם זוכים לראות את המשאית הרובוטית!

פרקים מלאים