title

להורדה

זמן לזוז - פרק 1

שיט בגיגית

אסף יוצא להפלגה קסומה לאי בודד בתוך גיגית. באי הבודד יטייל, יפגוש סרטן וצפרדע ובסוף יפליג חזרה הביתה. וכמובן, טיפ למשחק-חוץ- איך אפשר להתעמל בגינה שמתחת לבית עם בקבוק מים אחד...

פרקים מלאים