title

להורדה

בגינה של לין - פרק 8

הרופא

לין מגלה כי יש צמח חולה בגינה, ומיד מזעיקה רופא צמחים. הוא מטפל בצמח בעדינות ובאהבה והחמניות מקנאות ומיד מרגישות חולות גם הן. הרופא מציע ללין דרך טיפול חדשה ומפתיעה.

פרקים מלאים