title

להורדה

חבורת הגופים - פרק 32

כלי רכב לבנייה

וגובי משחקים במגרש בנייה. הם הולכים לספר לכל החברים על המגרש, וגובי מגלה שהוא שכח שם את המשאית שלו.

פרקים מלאים