title

להורדה

לה לה לופסי 2 - פרק 36

כדור קפיצית

קפיצית מאוד רוצה לעודד את כל החברות בפעליותיהן השונות. אבל קריאות העידוד שלה בדרך כלל גורמות לחברות להתבלבל. החברות מחליטות להמציא משחק מיוחד כדי שקפיצית תוכל לעודד בו.

פרקים מלאים