title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 13

הגורים מחלצים את הארנבים/תחרות הגורים של

הארנבים זוללים את כל יבול הגזרים של יומי האיכרה. הגורים מחלצים אותם ומוצאים להם בית חדש. רוקי משתתף בתחרות היופי של הגורים ויחידת החילוץ מחלצת את ראשת העיר ואת תרנגוליטה.

פרקים מלאים