title

להורדה

חבורת הגופים - פרק 43

בוקר טוב מר דג רגזן

עוד יום רגיל בכיתה של הגופים, אלא שמר גרופר נמצא אצל רופא השיניים ולא מגיע לשיעור, ומר דג רגזן הוא המורה המחליף.

פרקים מלאים