title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 15

הגורים מצילים את הפסטיבל/הגורים ואלכס המ

הגורים מצילים את פסטיבל המערב כשעדר פרות בורח מקרון הרכבת ומתחיל לשוטט בעיר ולגרום לבלגן. הגורים יוצאים לחלץ את קאלי שהלכה לאבוד ונמצאת על גג גבוה. ברגע האמת אלכס נחלץ לעזרה.

פרקים מלאים