title

להורדה

מיץ ושיר - פרק 2

שוקו פלא

סבא והרדיו נזכרים למה בעצם סבא כל כך אוהב לשתות שוקו. דינה לא חולקת עם טל את כוס השוקו האחרונה. טל שנפגע ממנה עוזב את הקיוסק והרדיו מלמד אותה לקח בעזרת שוקו הפלא. שיר: "אדון שוקו". מבצע: דניאל סלומון.

פרקים מלאים