title

להורדה

מיץ ושיר - פרק 5

בומבה של שמלה

סבא והרדיו נזכרים מה קרה פעם בקיוסק רגע לפני כניסת השבת עם טל ודינה. טל היה מוכרח לסיים לסחוב שקי תפוזים לקיוסק עוד לפני כניסת השבת וביקש עזרה מדינה. שיר: "שבת בבוקר". מבצעת: קרולינה.

פרקים מלאים