title

להורדה

מיץ ושיר - פרק 6

ארגז הפלא

סבא והרדיו מספרים על היום בו טל ודינה מצאו ארגז גדול בשדרה והפכו אותו לבית החלומות שלהם. אבל פתאום התחיל להיות להם צפוף ולא נוח. שיר: "גברת עם סלים". מבצעים: "טל מוסרי ומיטל מיכאלי".

פרקים מלאים