title

להורדה

מיץ ושיר - פרק 7

מיץ התספורת

סבא והרדיו שואלים את עצמם למה יש כל כך הרבה צריך בעולם... מה שמזכיר להם סיפור מימי הקיוסק בעבר. שיר: "הצריך הזה". מבצע: קובי אפללו.

פרקים מלאים