title

להורדה

זהבית ופזית - פרק 1

הג'יניות הסודיות שלי

זהבית ופזית מגיעות ליום שהן הופכות לג'יניות אמיתיות וההתרגשות בעיצומה. לאחר שליה נבחרת להיות מבקשת המשאלות היא זוכה בבקבוק הג'יני המיוחד ופוגשת אותן לראשונה.

פרקים מלאים