title

להורדה

זהבית ופזית - פרק 2

הג'יניות הסודיות שלי 2

לאחר שזכתה בבקבוק הג'יני בלונה פארק וביקשה משאלה אחת להיום, ליה ממשיכה את ההרפתקה החדשה ומבקשת את כל שלושת המשאלות בפעם הראשונה.

פרקים מלאים