title

להורדה

זהבית ופזית - פרק 3

הדבר הכי מתוק

ליה צריכה לעשות עוגות קטנות למכירה הגדולה שבבית הספר רק שהיא לא מצליחה אפילו לא אחת. אז היא מזמנת את חברותיה הג'יניות לעזור לה במשימה.

פרקים מלאים