title

להורדה

זהבית ופזית - פרק 5

בית עץ

ליה וזאק רוצים שיהיה להם בית עץ אך מתקשים בבנייתו. ליה מזמנת את חברותיה הג'יניות, זהבית ופזית שיעזרו לה במלאכה.

פרקים מלאים