title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 37

הגורים משאירים את מרשל לבד/הגורים מצילים

הגורים יוצאים לאימון צניחה ומרשל נשאר לבדו לפקח על מגדל התצפית. העניינים מסתבכים כשקייטי זקוקה לעזרתה של יחידת החילוץ. הגורים יוצאים למשימת חילוץ בלב המפרץ, כשהצביים יצאו לחפש מזון ונלכדו בקרח.

פרקים מלאים