title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 54

הבהלה לזהב/הגורים מצילים את יחידת החילוץ

דודה של ראשת העיר טובה - דוד אוטיס, מלמד את הגורים למצוא זהב במי הנהר באמצעות מסננת מיוחדת. בקבות בלאגן של צוות המבלגנים נהרסת הטלוויזיה של ראש העיר.

פרקים מלאים