title

להורדה

דורה וחברים בעיר הגדולה 2 - פרק 19

פיקניק עם בוטס/מקרה חירום חטפני

דורה אורזת מתנות בתיק הגב שלה ויוצאת ליער הגשם כדי לפגוש את כל חבריה הוותיקים ולערוך פיקניק עם בוטס. חטפני מנסה לחטוף את העוגיות של איסה בעזרת קפיץ מיוחד שהכין.

פרקים מלאים