title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 62

הגורים מצילים פרח בעל ריח/האסטרוקוף

ראש הער האמדינגר נותן לראשת העיר טובה פרח עם ריח רע שאבקניו עלולים להתפרץ בכל רגע ולמלא את מפרץ ההרפתקאות בפרחים דומים. משהו השתבש בחללית של קפטן גורדי, הקוף מן החלל, והיא נופלת אל מפרץ ההרפתקאות.

פרקים מלאים