title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 70

הגורים בצרה עם ריבה/הגורים מצילים חזיר ג

הגורים נערכים לפסטיבל-הריבה שבמפרץ-ההרפתקאות, אבל מכת-נמלים תקפה את החווה של יומי האיכרה, והן גונבות את כל הפירות. קורני החזיר ברח מהרכב של האיכר אל ויצא לגלישה בגלשן-רוח.

פרקים מלאים