title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 71

הגורים מגדלים ירקות/הגורים מצילים צעצוע

יומי מראה לאלכס את מאיץ-הגדילה, שטיפה אחת ממנו יכולה להגדיל את היבולים ואת הירקות. בזמן צפייה בשמי הלילה סקיי ומרשל רואים חללית מפילה צעצוע מהחלל, ומרשל מחליט לחפש את החייזר שאיבד את הצעצוע.

פרקים מלאים