title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 76

הגורים מצילים צמח ענקי/הגורים נצמדים

לקראת הביקור של ראשת-העיר טובה ויחידת-החילוץ בג'ונגל, ראשת-העיר טובה מביאה לקרלוס ולטראקר מתנה בשם מפרץ ההרפתקאות - צמח טורף. הרכבת ירדה מהפסים וצריך לחלץ ממנה את נהג-הקטר.

פרקים מלאים