title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 78

הגורים מצילים את חבריהם המרחפים/הגורים מ

חבריהם החייזריים של הגורים מגיעים לכדור הארץ, אבל משגר קרני הריחוף שלהם מתקלקל, ותושבי מפרץ ההרפתקאות מרחפים לפתע באוויר! משהו קרה ללוויין המשדר למפרץ ההרפתקאות, ובכל הטלוויזות רואים רק שלג.

פרקים מלאים