title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 83

הגורים מצילים לילה אצל חברים/הגורים מציל

לקראת ניקיון האביב השנתי, האיכר אל זקוק למקום שבו ילין את כל חיות-החווה. ראשת-העיר טובה מכריזה על הקרנבל במפרץ-ההרפתקאות, וזומה נתקל בקושי לשגר את לטאת-הגומי היישר אל מרכז-המטרה.

פרקים מלאים