title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 88

הגורים מצילים את כס-המלכות

הנסיכה של ממלכת נביחניה עיצבה את כס-המלכות לקראת הכתרתה למלכת-הממלכה, אבל סוויטי הגורה השובבה שמה עין על כס-המלכות היפה, והיא ודאי זוממת משהו.

פרקים מלאים