title

להורדה

רכבת החיות

הכניסו את כל החיות לרכבת הארוכה - בחרו את הקרון המתאים לכל חיה לפי הסוג ומספר החיות שהוא יכול להכיל. הקליקו עם העכבר על החיה ולאחר מכן על הקרון המתאים