title

להורדה

הדמויות

נעים מאוד להכיר!

בואו לבלות בעולמה המופלא של ענבלי - ילדה מצחיקה, שובבה ויצירתית, יחד עם חבריה- עזרא ומָזֶה היא עושה כל מה שבא לה !

כי רק בעזרת המון יציריתיות, כיף ושטויות אפשר לשחק בדימיון ולהגיע רחוק.

ענבלי בא לי הינה סדרה חדשה לגיל הרך המתארת את מעלליה של ענבלי המעבירה את אחר הצהריים שלה במחסן הגרוטאות של עזרא השכן הנרגן אך טוב הלב ובן טיפוחיו הפחדן והרגיש- מָזֶה.

יחד עם חבריה היא משתטה, מתנסה, יוצרת וממציאה, ובעיקר עושה כל מה שבא לה.